realizacje

Kosztorysy

Oprogramowanie

Kosztorysy to aplikacja pozwalająca na weryfikację opłacalności budowy sieci. Automatyzuje procesy decyzyjne. Po wprowadzeniu danych pracownik otrzymuje informację, czy kwoty zostały zatwierdzone i można realizować inwestycję, czy też wymagana jest  akceptacja osoby wyższego szczebla w przypadku przekroczenia zakładanych mierników opłacalności.

udostępnij:
Share on facebook
Share on twitter

Skonsultuj bezpłatnie

Zostaw swoje dane kontaktowe